Ετήσια Γενική Συνέλευση του Φοίνικα

Το ΔΣ του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Παραδεισίου.
Θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός
2. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός
3. Νέες εγγραφές μελών
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου ίδια ώρα και τοποθεσία.
Για το ΔΣ
Σταυριανός Νικόλαος, Πρόεδρος
Ζερβός Μιχαήλ, Γεν. Γραμματέας