Αίτια σχολικής αποτυχίας – Γράφει η Άνθη Μακρή, Υγιεινολόγος

Anthi1

Σχολική αποτυχία έχουμε όταν το παιδί:

1.Δεν εντάσσεται στην ομάδα.

2.Έχει μειωμένη επίδοση.

3.Δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα της τάξης.

Από έρευνες έχει βρεθεί ότι το 20-50% δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.Για αυτά τα παιδιά χρειάζεται έρευνα έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες αιτίων:
α)Αίτια που αφορούν το παιδί.
β)Το σπίτι.
γ)Το σχολείο.

Αίτια που αφορούν το παιδί:
Χαμηλό βάρος γέννησης.
Δυστοκία.
Κακή σωματική ανάπτυξη.
Κακή υγεία.
Αισθητηριακές διαταραχές (ακοή,όραση).
Διαταραχές λόγου.
Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις (κοιλιακά άλγη,ενούρηση)
Σχολική φοβία.
Διαταραχές ήβης.
Αριστεροχειρία.

Αίτια που αφορούν το σπίτι (οικογένεια):
Επάγγελμα πατέρα,μητέρας.
Κακή οικονομική κατάσταση.
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονιών (εκτός αν αγαπούν και προωθούν την μόρφωση).
Κοινωνικοί λόγοι (ορφάνια,διαζύγιο,μετανάστευση).
Αριθμός μελών οικογένειας.
Σπίτι με θόρυβο,συγκατοίκηση πολλών ατόμων.

Αίτια που αφορούν το σχολείο:
Έλλειψη προσχολικής αγωγής.
Ηλικία εγγραφής στο σχολείο (5,5).
Αψυχολόγητη συμπεριφορά δασκάλου.

Για την σχολική αποτυχία πρέπει ο μαθητής να εξετάζεται οργανικά (ιατρικά) ως προς τα αισθητήρια όργανα:
Μέτρηση οπτικής οξύτητας.
Οπιότυποι (γράμματα,αριθμοί διαφόρων μεγεθών).
Ακουομετρία για την ακοή.
Εξέταση διαφόρων οργανικών συμπτωμάτων.

Αν αποκλεισθούν όλα τα οργανικά αίτια εξετάζουμε ψυχολογικά το παιδί.

Να προσέχεις!
Άνθη Μακρή,
Υγιεινολόγος.