«Απαγορευτικό» στις επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων στα νησιά μας

Από το  Υγείας

Σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών περίθαλψης λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και της μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζουν τα νησιά μας, με μια εγκύκλιο του,
το Υπουργείο Υγείας μέσω της 2ης Υ.ΠΕ. δυσκολεύει τις αποστολές ειδικευμένων ιατρών.
Τα τελευταία 20 χρόνια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Γαληνός» και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου πραγματοποιούσε 10 – 15 αποστολές-επισκέψεις στα Δωδεκάνησα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα.

Είναι η πρώτη φορά που όλα τα μικρά νησιά ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου έχουν ξεμείνει από ειδικευμένους ιατρούς. Το Υπουργείο Υγείας μέσω της 2η Υ.ΠΕ
αντί να επισπεύσει το διορισμό ιατρών στα νησιά αυτά, καθορίζει διαδικασίες μέσω τυπολατρικών και ανεφάρμοστων κανόνων, που καθιστούν σχεδόν απαγορευτικές
τις επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων στα νησιά μας.

Ο Ι.Σ.Ρ. είχε επισημάνει τα τελευταία χρόνια την ανάγκη εφαρμογής ενός πλαισίου λειτουργίας στις επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων προκειμένου να υπάρχουν οι συνθήκες για μια συνεχή παρακολούθηση των νησιωτών μας.

Ενδεικτικά για κάθε αποστολή απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Υποβολή αιτήματος του αρμόδιου φορέα προς 2η Υ.ΠΕ.

2. Έλεγχος της Υ.ΠΕ για την επάρκεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου.

3. Αποστολή και έκδοση γνωμοδότησης του επιστημονικού συμβουλίου της Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (έγκριση ή απόρριψη).

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης ενδιαφερόμενου φορέα και Υ.ΠΕ..

4. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ που κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας και στο σώμα επιθεωρητών υγείας (ΣΕΥΥΠ).

5. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ. για διορισμό περιφερειακού συντονιστή Το.Π.Φ.Υ..

6. Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου για τον αρμόδιο φορέα.

7. Προσδιορισμό ταυτότητας φορέα και κατάθεση σχετικών παραστατικών των προληπτικών εξετάσεων τουλάχιστον για τα προηγούμενα 5 έτη.

8. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης δράσης και προσδιορισμός πληθυσμού στόχου και των αναγκών του.

9. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας των παρεμβάσεων.

10. Προσδιορισμός χώρου διενέργειας παρεμβάσεων και τυχόν συνεργασία με δημόσιες δομές Π.Φ.Υ.

11. Προσδιορισμός προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με βάση σχετικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες.

12. Προσδιορισμός σύνθεσης κλιμακίων ιατρών – οδοντιάτρων επαγγελματιών υγείας.

13. Προσδιορισμός χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

14. Διαχείριση παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.

15. Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων.

16. Διασύνδεση με φορείς για την ολοκληρωμένη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων (συμφωνητικό συνεργασίας με μονάδες υγείας ή εργαστήρια του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα).

17. Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων.

18. Αδρός προϋπολογισμός και προσδιορισμός των φορέων χρηματοδότησης.

19. Προσδιορισμός επιστημονικά υπευθύνου.

20. Πιστοποίηση φορέα.

21. Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων.