Αγοράστε αυτοκίνητο με… 300 – 500 ευρώ!

Προσαρμοσμένες στα οικονομικά δεδομένα της χώρας είναι οι τιμές εκκίνησης, στις δημοπρασίες του ΟΔΥΥ, για την αγορά αυτοκινήτων ή δικύκλων, τα οποία κατάσχονται είτε από την Αστυνομία είτε από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες είτε είναι κρατικά.

Αν επιθυμεί κάποιος να «χτυπήσει» ένα αυτοκίνητο σε δημοπρασία του ΟΔΔΥ θα πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά.

Οι τιμές εκκίνησης είναι εξαιρετικά χαμηλές με αποτέλεσμα η ζήτηση και η ανταπόκριση να είναι τεράστια. Χαρακτηριστικό των χαμηλών τιμών αντί των οποίων δημοπρατούνται τα οχήματα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοκίνητα η τιμή εκκίνησης των οποίων έχει οριστεί από τα 300 ευρώ – 500 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκινούν από 50.000 ευρώ. Αυτός που θα αγοράσει τελικά το αυτοκίνητο, θα πρέπει να δώσει το 10% της αξίας του ως προκαταβολή αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να το καταβάλλει είτε σε μετρητά είτε σε δόσεις.

Οι δόσεις μπορεί να είναι 72 άτοκες μηνιαίες (6 χρόνια), εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις (2 χρόνια), εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Η έκπτωση όταν η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς ορίζεται σε 30% στο σύνολο της προσφερόμενης τιμής .

Να σημειωθεί ότι στις 10 Μαΐου θα διεξαχθεί στο Ισόγειο του Τελωνείου Καλαμάτας, Πλατεία Τελωνείου Καλαμάτα με τιμή εκκίνηση τα 500 ευρώ.