ΥΓΕΙΑ

Καρδιολόγος, διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής

Καρδιολόγος τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένου πνευμονολογικού τμήματος. Η συγκεκριμένη ενέργεια, στην οποία προέβη πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας, έχει προσωρινό…

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ

ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑ  ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ Το Δ.Σ. του  Φιλανθρωπικού  συλλόγου Παραδεισίου  δεν  θα μπορούσε  να μείνει  αδιάφορο …

Ρόδος: Σύγχρονος φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου

Με έναν σύγχρονο φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο, προσφορά του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου έχει εξοπλισθεί πλέον η Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου.  Τα  μέλη του Ομίλου…