Κρεμαστή: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμός των άχρηστων κλαδιών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες (τριών ημερών) αποψίλωσης και καθαρισμός των άχρηστων κλαδιών πίσω από την εκκλησία της Κρεμαστής.