Νέα δωρεά 10 τόνων νοσοκομειακού υλικού στο νοσοκομείο Ρόδου

Νέα δωρεά 10 τόνων νοσοκομειακού υλικού στο νοσοκομείο Ρόδου