Δωρεάν Διαδραστικές Δικτυακές Πλατφόρμες αυτο-αξιολόγησης γνώσεων

Aπό τον εκπαιδευτικό Γλαρό Ιωάννη

Γίνεται γνωστό, πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από αρκετές δοκιμές, η αναβάθμιση των Διαδραστικών Δικτυακών Πυλών αυτο-αξιολόγησης γνώσεων με ανατροφοδότηση, με τίτλο «@Γραμματική” και «@Ιστορία».

Οι πλατφόρμες αυτές αφορούν μαθητές της Γ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και επεξεργάζονται ασκήσεις από τα μαθήματα, “Γλώσσα” και «Ιστορία».
Οι διαδραστικές δικτυακές πλατφόρμες http://istoria.netz.gr και http://grammatiki.netz.gr σχεδιάστηκαν εξ΄ ολοκλήρου από τον Εκπαιδευτικό κ. Γλαρό Ιωάννη και αποτελεί συνέχεια των εκπαιδευτικών λογισμικών “Δικτυακός Παιδότοπος”, “Ηλεκτρονικός”, “Ψηφίο”, «@Γραμματική»,»@Ιστορία», κλπ.

Ο Εκπαιδευτικός της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, κ. Γλαρός Ιωάννης έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με σχεδίαση και προγραμματισμό δωρεάν εκπαιδευτικών λογισμικών και ηλεκτρονικών πυλών, για τους μαθητές. Μάλιστα ένα από αυτά, το λογισμικό “Δικτυακός Παιδότοπος” ξεχώρισε και κοσμεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη καθώς ένα άλλο, το “Ηλεκτρονικός”, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει εγκριθεί ως εκπαιδευτικό λογισμικό για την Τεχνική Εκπαίδευση. Στο τέλος της αυτο-αξιολόγησης,οι πλατφόρμες, κάνουν γνωστά τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης καθώς επίσης δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να παρατηρήσει τις λάθος επιλογές του (ανατροφοδότηση)…

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω υπερσυνδέσμους.
http://grammatiki.netz.gr
http://istoria.netz.gr