Εκθεση ζωγραφικής της Αγαθής Γαλανοπούλου

Εκθεση ζωγραφικής της Αγαθής Γαλανοπούλου