Προσοχή! Ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου, με αγνώστους που πωλούν ημερολόγια του έτους 2018

Με τη παρούσα μας, ενημερώνουμε τους πολίτες της Ρόδου, πως ουδεμία σχέση υφίσταται μεταξύ της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου , με αγνώστους, που πωλούν δήθεν για λογαριασμό και εξ ονόματος καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ημερολόγια του έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ