Γέφυρα Κρεμαστής: Για να δούμε… τί θα δούμε

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου, 4 Νοεμβρίου 2017, ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Εγνατία Οδός ΑΕ, για το έργο «Μελέτη επισκευής, δομική ενίσχυση και διαπλάτυνση της Γέφυρας Κρεμαστής, επί της Επαρχιακής Οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου», το οποίο θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή και θα επιτρέψει την άνετη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή από και προς το αεροδρόμιο του νησιού.

Η Γέφυρα Κρεμαστής, όπως ακριβώς συνέβη και με άλλα έργα στο νησί της Ρόδου όπως με το Φράγμα Γαδουρά και την Γέφυρα Αφάντου, είναι από τα μεγάλα και σοβαρά έργα για το νησί της Ρόδου, που η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, παρέλαβε από την προηγούμενη.

Σκοπός της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευών, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης του συγκεκριμένου έργου.

 Το αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης αφορά στην μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου, με σκοπό τη λειτουργική αναβάθμισή της, με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί άνωθεν του χειμάρρου Κρεμαστής και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών. Η τελική λειτουργική αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω διαπλάτυνσης του υφιστάμενου καταστρώματος, που έχει σήμερα συνολικό πλάτος 5,16m (καθαρό πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος  4,40m), με υλοποίηση νέας διατομής, με συνολικό νέο πλάτος καταστρώματος 10,50m (2 λωρίδες πλάτους 3,70 μέτρων με λωρίδα καθοδήγησης 25cm και δύο πεζοδρόμια πλάτους 0,75m και 1,80m).

 Εντός του αντικειμένου, μεταξύ άλλων, είναι η τοπογραφική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας των προσβάσεων στη γέφυρα και η διευθέτηση της συνέχισης λειτουργίας (κατά το δυνατόν) των σημερινών τοπικών οδών παράλληλα και κάθετα στη γέφυρα.

  •  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017.