Κοντά στους κρατούμενους φυλακών η «Αγία Μαρίνα» Παραδεισίου

Στο  πλαίσιο  του  κοινωνικού  μας προγράμματος  ,  το  Δ..Σ.   του συλλλόγου  μας αποφάσισε   την ενίσχυση  των Δικαστικών  φυλακών  ΚΩ με  υλικά
προσωπικής  υγιεινής  και  καθαριότητας.
Η  στήριξη  της αποτελεσματικκής  λειτουργίας των φυλακών και  της εξέλιξης των κρατουμένων  είναι  απαραίτητο, προκειμένου  να  ανακτήσουν  την αυτοπεποίθησή τους
οι κρατούμενοι  και  να τους  εξασφαλισθεί  η  ποιότητα των  ειδών  υγιεινής  που  προσφέρονται  στους  κρατουμένους.
Ο  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ,λαμβάνοντας υπόψη  τα αυξανόμενα  κρούσματα  βίας καθημερινά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στηρίζοντας  τις
προσπάθειες  του προσωπικού  των φυλακών,  μπορούμε  να συμβάλουμε  σε μια συνολική  μείωση  βίαιων  συμπεριφορών τόσον εντός όσο και εκτός φυλκών.
Βοηθούμε  τους  κρατουμένους  να  αποκτήσουν  την   καλλίτερη επαφή με την κοινωνία,  να  κοινωνικοποιηθούν  ευκολότερα ,να αποβάλουν τον φόβο από  μέσα  τους
και  να  χαρούν   που κάποιοι  τους  σκέπτονται  με αγάπη.
Αποφασίσαμε  λοιπόν  και αποστειλαμε  στις  δικαστικές  φυλακές   ΚΩ,   ΜΙΣΟ  ΤΟΝΟ  ΕΙΔΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,προκειμένου  να
καλύψουμε  όσο  μπορούμε  τις προσωπικές ανάγκες  των 110  κρατουμένων.
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΑΥΤΩΝ, ΛΑΒΑΜΕ  ΑΠΟ ΤΟΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΦΥΛΚΩΝ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
<<Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του  Καταστήματος Κράτησης  Κω κ. Γεώργιος Δέμος, το προσωπικό και οι τρόφιμοι του Καταστήματος, εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες των  στον Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγία Μαρίνα Παραδεισίου»,  στην Πρόεδρο του Συλλόγου κα. Γεωργιάδη – Σταυριανού Αναστασία  και σε όλους όσους βοήθησαν στην αποστολή μεγάλης ποσότητας ειδών ατομικής καθαριότητας για την βελτίωση των συνθηκών ατομικής υγιεινής των κρατουμένων.>>
ΓΙΑ  ΤΟ
 Δ..Σ.  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ