Καλαμάτας: Χωρίς τους συναδέλφους μας δεν κάνουμε ούτε βήμα

Καλαμάτας: Χωρίς τους συναδέλφους μας δεν κάνουμε ούτε βήμα