Ολοκλήρωση κύκλου βασικής εκπαίδευσης των Εθελοντών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου

Ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του κύκλου βασικής εκπαίδευσης των Εθελοντών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου σε Δεξιότητες Επικοινωνίας και Στήριξης σε Ασθενείς και Συγγενείς Ασθενών με καρκίνο. Ο κύκλος αυτός διεξήχθη σε 8 συναντήσεις και περιελάμβανε την ενημέρωση των εθελοντών σε σχέση με τις οργανικές, τις ψυχοκοινωνικές και τις πρακτικές επιπτώσεις του καρκίνου στη ζωή των ασθενών, καθώς και την εστίαση των εθελοντών στον ρόλο τους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν τα εμπόδια στην επαφή και προτάθηκαν εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και επικοινωνίας απέναντι στους ασθενείς και στους συγγενείς τους. Τον κύκλο βασικής εκπαίδευσης  ολοκλήρωσαν 4 εθελοντές- μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου.

Στο εξής, η δική μας δράση περιορίζεται στον εθελοντικό Συντονισμό της Ομάδας Υποστήριξης για τον Καρκίνο που διεξάγεται για δεύτερη φορά με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συλλόγου Δωδεκανήσου. Προσκαλούμε ασθενείς, συγγενείς και φροντιστές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα τηλέφωνα: 6938373954, 6977366850.

Άννα Κλαδογένη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Φλώρα Χατζημανώλη, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια