Γερμανός φιλόσοφος: Καταραμένε Έλληνα…

Καταραμένε Έλληνα είχε πει ένας Γερμανός φιλόσοφος. Δεν είχε άδικο…