Μαριτσά: «Κοντζές και Διωματάρης»

Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαριτσών Ο ΚΕΡΩΝΙΑΤΗΣ θα φιλοξενήσει την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 20.00,  στο πολιτιστικό Κέντρο Μαριτσών τη θεατρική ομάδα της αδελφότητας Κρητών με το έργο <<Κοντζές και Διωματάρης>>.