Κρεμαστή: Προώθηση και ένταξη έργων που αφορούν στα σχολικά κτίρια

Ο Πρόεδρος κ. Τσαμπίκος Ποδιώτης  και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής ευχαριστεί θερμά τον κ. Ιωάννη Κούρτη Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου που ανταποκρίθηκε άμεσα στην προώθηση και ένταξη των παρακάτω έργων που αφορούν στα σχολικά κτίρια του χωριού μας:

· 1ο Νηπιαγωγείο και 2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής

Συντήρηση και ανακατασκευή μόνωσης  & Ανακαίνιση χρωμάτων

· 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής

Βάψιμο κτιρίου, Αύλιος χώρος και Ανακαίνιση χρωμάτων

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής

Τσαμπίκος Ποδιώτης