Οι… «ορισμένοι φερόμενοι κάτοικοι Κρεμαστής» δίνουν την δική τους απάντηση

Την δική τους απάντηση προς την Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Σχεδιασμού και εφαρμογών του Δήμου Ρόδου δίνουν οι… «ορισμένοι φερόμενοι κάτοικοι  Κρεμαστής» (όπως τους αποκαλούν) για το θέμα  της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής.

Η απάντηση:

Δικηγόρος Σωφρονάς Γεώργιος
Εθελοντών Δωδεκανησίων -4-
Ρόδος 851 00
697 283 9273

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕ Α.Π. 2521/21-01-2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ρόδος 15-03-2019

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα Σχεδιασμού και εφαρμογών

ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Κ. Ποδιώτη Τσαμπίκο

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
κ. Χατζηδιάκου Φώτη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
κ. Χατζημάρκου Γεώργιο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α./Γεν. Δ/νση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
Κ. Πολυχρονάκη Πολύκαρπο
Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2-8
Τ.Κ. 18538-Πειραιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ
Γενική Δ/νση και Πολεοδομίας
Δ/νση Πολεοδομικού σχεδιασμού και Τραπέζης Γής
Αμαλιάδος 17 –Τ.. 11523-Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 10191 Παπάγου

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λεωφόρος Συγγρού 60Τ.Κ. 11742-Αθήνα

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Χαλκοκονδύλη 17 -Τ.Κ. 10432- Αθήνα

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο και Δ. Σ. Δήμου Ρόδου
Συμβούλιο Ποιότητας Ζωής Δ. Ρόδου

ΘΕΜΑ: 1. Ολοκλήρωση της εκπονουμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής.

ΣΧΕΤ: 1. Την από 05-09-2018 Μαζική διαμαρτυρία κατοίκων Κρεμαστής κατά της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής Ν. . Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου.
2. Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σεως Αιγαίου με Α.Π 73721/03-12-2018.
3. Έγγραφο του Συνηγόρου του πολίτη με Α.Π 252639/2122/201915-01-2019.
4. Έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Σχεδιασμού και εφαρμογών του Δήμου Ρόδου με Α.Π 2521/2018 / 2750/2018/ 21-01-2019.

Σε απάντηση του υπ΄ αρίθμ. 4. ‘έγγραφου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Σχεδιασμού και εφαρμογών του Δήμου Ρόδου έχουμε να επισημάνουμε και να σας ενημερώσουμε με τα παρακάτω:

Η κατάθεση Υπομνήματος μαζικής διαμαρτυρίας κατοίκων Κρεμαστής κατά της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής Ν. Ρόδου

α) Δεν πρόκειται για ένσταση πού πράγματι θα έπρεπε να κατατεθεί εμπρόθεσμα όπως προβλέπει ο νόμος αλλά για υπόμνημα διαμαρτυρίας το οποίο συντάχθηκε και διαβάστηκε σε λαϊκή συγκέντρωση κατοίκων Κρεμαστής πού πραγματοποιήθηκε εις το πνευματικό κέντρο της Κρεμαστής την 27-10-2018 και ώρα 7:00 μ.μ. και το γεγονός αυτό δημοσιεύτηκε εις τον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα για ενημέρωση των κατοίκων Κρεμαστής ,το δε Υπόμνημα εγκρίθηκε δια βοής ως κείμενο από τους παρευρισκομένους κατοίκους Κρεμαστής και με πλήρη συμφωνία από όλους για τα αιτήματα που αναγράφονται ως επίσης και όλες τις ενέργειες πού θα γινόταν, το ίδιο δε κείμενο διάβασαν και υπέγραφαν και οι 400 Κάτοικοι Κρεμαστής με το Ονοματεπώνυμο τους.

β) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ όπως τους αποκαλείτε στο επίσημο έγγραφο σας με το οποίο προσπαθείτε να υποβιβάσετε την όλη ενέργεια των 400 κατοίκων και πλέον που υπέγραψαν αλλά και να παραπληροφορήσετε όλες τις υπηρεσίες που το κοινοποιείτε, και να δημιουργήσετε εσκεμμένα και με δόλο ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν από κατοίκους της Κρεμαστής αλλά από ορισμένους φερόμενους Κατοίκους Κρεμαστής όπως ψευδώς το αναφέρετε στην αρχή και στο τέλος του υπ΄ αρίθμ. 2521/2018/ 2750/2018 /21-01-2019 εγγράφου σας.
Το θέμα αυτό δηλαδή το προωθούμενο από την υπηρεσία σας Ρυμοτομικό σχέδιο Κρεμαστής συνεχίζει να απασχολεί πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων και αφού ενημερώνονται και συνεχίζουν να υπογράφουν το υπόμνημα διαμαρτυρίας πού σας καταθέσαμε με πλήρη διαφάνεια και ένα σκοπό τον ορθό σχεδιασμό εκ νέου του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι την θεσμοθέτηση του προτεινόμενου.

γ) Μας επαναλαμβάνετε συνεχώς ότι πρόκειται για φερόμενη επιστολή ορισμένων κατοίκων και ότι τα γραφόμενα εις το Υπόμνημα μας αναφέρουν ανακριβή στοιχεία όπως την μη ατομική μας ενημέρωση, την επέκταση του σχεδίου εκτός ΓΠΣ , την Γέφυρα Κρεμαστής τον Βιολογικό κλπ , ενώ θα έπρεπε να μας απαντήσετε ένα προς ένα όλα τα ερωτήματα μας προκειμένου να καταλάβουμε και εμείς το σκεπτικό σας;

δ) Το υπόμνημα Διαμαρτυρίας μας αφορά τον γενικό σχεδιασμό του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι συγκεκριμένες κτηματομερίδες όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο σας, διότι το Ρυμοτομικό σχέδιο αφορά όλους του κατοίκους της Κρεμαστής άρα αφορά τους πάντες και αυτούς που κατοικούν στην Κρεμαστή και αυτούς πού καταστρέφεται η περιουσία τους αφού ένα σχέδιο ρυμοτομικό θα χρησιμοποιείτε από όλους τους κατοίκους της Κρεμαστής.
Ούτος η άλλως το υπόβαθρο σας δεν έχει σχεδιαστή με βάση των κτηματολογικών μερίδων όπως θα έπρεπε αλλά με υπόβαθρο με συντεταγμένες στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 όπως αναφέρεται στο έγγραφο σας αν και θα έπρεπε να έχετε και συσχετισμένες τις κτηματομερίδες αφού όλο το Νησί της Ρόδου έχει Κτηματολόγιο από το 1912.

ε) Στο έγγραφο σας αναφέρεστε σε όλες τις ενέργειες πού έγιναν από την υπηρεσία σας και ότι είσαστε νόμιμοι σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου, για εμάς όμως είναι δύσκολο να τεκμηριώσουμε όλα όσα πράξατε και γράφετε όμως δεν απαντήσατε σε τίποτα από αυτά που ζητάμε στο υπόμνημα μας.

ζ) Αναφέρεστε στην δαπάνη της μελέτης και ότι θα ήταν λάθος μία ενδεχόμενη λύση της διότι θα επιβαρύνει τον Δήμο οικονομικά και ότι αφού την έχουμε έτοιμη να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της, δηλαδή θέλετε να μας πείτε άσχετα αν πρόκειται για μία μελέτη η οποία δεν είναι ορθή και λειτουργική και η οποία μελέτη κατά την γνώμη μεγάλου αριθμού κατοίκων της Κρεμαστής είναι καταστροφική και αντικοινωνική η οποία αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί περισσότερα θα πρέπει να προχωρήσετε για την θεσμοθέτηση της; αυτό μας λέτε;

η) Δεν απαντήσατε σε καμία από τις αντιρρήσεις μας στις οποίες αναφέρονται όλα όσα θεωρούμε λάθος μη λειτουργικά και καταστροφικά για τον οικισμό Κρεμαστής αλλά μας απαντήσατε ιστορικά σε τι ενέργειες προχωρήσατε για την συγκεκριμένη μελέτη η οποία υπογράφηκε την 12-01-1996 δηλαδή 23 χρόνια πριν , δηλαδή σχεδιάστηκε ένα ρυμοτομικό σχέδιο όλα αυτά τα χρόνια με στοιχεία πού υπήρχαν πριν 23 χρόνια αλλά σε αυτά τα χρόνια ο οικισμός Κρεμαστής συνέχιζε να οικοδομείτε και έρχεστε σήμερα να προτείνεται ένα σχέδιο σε μία διαμορφωμένη ήδη κατάσταση και το σχέδιο που προτείνετε είναι ανέφικτο και θα δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα κατά την εφαρμογή, θα είναι καταστροφικό για την ίδια την αγορά της Κρεμαστής που δημιουργήθηκε και λειτουργεί χρόνια τώρα έως σήμερα .\

θ) Δεν μας απαντήσατε αλλά ούτε και μας καταθέσατε κυκλοφοριακές μελέτες εγκεκριμένες, ούτε περιβαλλοντολογικές μελέτες εγκεκριμένες για τους δύο δρόμους ταχείας κυκλοφορίας 12μ. περίπου που σχεδιάσατε εντός του είδη διαμορφωμένου οικισμού ως επίσης δεν μας απαντήσατε σε τι χρειάζονται .
Οι δρόμοι αυτοί περνούν μέσα από αυλές κατοικιών γεγονός που η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια τους αλλάζει εντελώς αφού όλα τα μεγάλα οχήματα πού σήμερα κυκλοφορούν από τον κεντρικό δρόμο Ρόδος Ιαλυσός Κρεμαστή Αεροδρόμιο Παραδείσι κλπ θα μεταφερθούν στους δρόμους αυτούς όταν σε αντίστοιχους δρόμους στην Αθήνα έχουν κατασκευαστεί ειδικές κατασκευές ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ύψους μεγαλύτερου των 4 μέτρων με ειδικά υλικά προκειμένου να μειώνει τον ήχο από τα οχήματα.

ι) Δεν μας απαντήσατε για τους 6 κυκλικούς κόμβους οι οποίοι ουσιαστικά αποκόπτουν τον οικισμό Κρεμαστής από τους επισκέπτες και απομονώνουν ουσιαστικά τον οικισμό Κρεμαστής με συνέπεια τον μαρασμό του εμπορικού τομέα και το κλείσιμο των καταστημάτων με ότι αυτό συνεπάγετε, με ποιες μελέτες και εγκρίσεις τους σχεδιάσατε αφού για την κατασκευή κάθε κυκλικού κόμβου χρειάζεται συγκοινωνιακή μελέτη και περιβαλλοντική μελέτη, εκτός του ότι δημιουργείτε κυκλοφοριακό πρόβλημα εκεί πού δεν υπάρχει σήμερα .

κ) Σας ερωτούμαι και ενημερώστε μας εάν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε όλο το οδικό δίκτυο έτσι που να γνωρίζεται την ροή των οχημάτων για όλους τους μήνες τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς και ειδικά στον υφιστάμενο κεντρικό δρόμο πού συνδέει την πόλη της Ρόδου την Ιξιά την Ιαλυσό με την Κρεμαστή και Αεροδρόμιο προκειμένου να γνωρίζετε επακριβώς πού υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό και πού όχι;
Η δική μας καθημερινή εμπειρία αφού το ζούμε κάθε ημέρα λέει ότι το πρόβλημα ξεκινά πριν τα φανάρια της Ιαλυσού έως τα φανάρια της Φανερωμένης με αύξηση της ροής των οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται περισσότερο, η Κρεμαστή δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τέτοιου βαθμού δηλαδή μεγαλύτερου από τις προηγούμενες περιοχές που θα πρέπει να κατασκευαστούν η δύο δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και οι έξι κυκλικοί κόμβοι, σας θυμίζουμε ότι υπάρχει για πολλά χρόνια τώρα παρακαμπτήριος δρόμος περιμετρικά της Κρεμαστής για όποιον θέλει να πάει χωρίς να είναι υποχρεωμένος να περάσει μέσα από την τον κεντρικό δρόμο της Κρεμαστής άρα γιατί όλα αυτά;.

λ) Ένα Ρυμοτομικό σχέδιο θα πρέπει προσβλέπει και στην ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής, το σχέδιο της Κρεμαστής δεν προβλέπει καμία ανάπτυξη αφού δεν έχει σχεδιαστεί αναπτυξιακά το παραλιακό μέτωπο , δεν έχει σχεδιαστεί αναπτυξιακά ο Κρεμαστενός ποταμός με την γέφυρα του , δεν έχει σχεδιαστεί αναπτυξιακά η διάνοιξη του στενού δρόμου κάτω από το κάστρο, που συνδέετε με το Ιπποτικό Κάστρο της Κρεμαστής και πολλά άλλα, η εύκολη λύση για εσάς είναι η πεζοδρόμηση του κεντρικού μας δρόμου μία εντελώς λάθος πρόταση αφού ο κεντρικός δρόμος της Κρεμαστής αποτελεί την προσπέλαση όλων των οχημάτων προς τα εμπορικά καταστήματα, τα Ιατρεία, τα Φαρμακεία, τα σπίτια των κατοίκων προς όλους τους επαγγελματικούς χώρους πού ούτε για αυτό απαντήσατε.

μ) Ο οικισμός Κρεμαστής ήδη βάλετε καταστροφικά στην υγεία των κατοίκων της Κρεμαστής από το Αεροδρόμιο με τα αεροπλάνα να αφήνουν όλα τα κατάλοιπα τους με τα γνωστά αποτελέσματα, το θόρυβο τους αφού είναι λίγο πριν την προσγείωση τους και έρχεστέ να μεταφέρεται περισσότερο καυσαέριο και ήχο στα σπίτια των κατοίκων της, αντί η Κρεμαστή να έχει την μεγαλύτερη προσοχή από τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αφού αποτελεί σήμερα την παράπλευρη απώλεια για τον Τουρισμό στο Νησί της Ρόδου μας ( βλέπε την ανάπτυξη των άλλων περιοχών από ξενοδοχεία κλπ ) , αφού λοιπόν όμως έχει την ατυχία αυτή θα έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί όλη η περιοχή της Κρεμαστής ως ανταπόδοση της καταστροφής που δέχεται από την εποχή της κατασκευής του αεροδρομίου Ν. Ρόδου.

Σας επανακαταθέτουμε το Υπόμνημα μαζικής διαμαρτυρίας κατοίκων Κρεμαστής κατά της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής Ν. Ρόδου και ζητούμε να απαντηθούν ένα προς ένα όλα τα ερωτήματα μας και τις απαιτήσεις μας

Ζητούμε δε την παρέμβαση του κ. Δημάρχου μας όπως ζητήσαμε εξ αρχής προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι υπογράφοντες οι οποίοι κ. Δήμαρχε είναι κάτοικοι Κρεμαστής και όχι φερόμενοι και είναι 400 και όχι ορισμένοι.

Παρακαλούμε δε όπως τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τα αιτήματα μας και να επέμβουν προς όφελος των κατοίκων Κρεμαστής και να μας προστατευσουν.

Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας στα αρμόδια δικαστήρια.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Εμείς που υπογράφουμε, κάτοικοι του οικισμού Κρεμαστής, έχουμε να επισημάνουμε σημαντικές αρνητικές πλευρές του προτεινόμενου Σχεδίου Πόλης Κρεμαστής, το οποίο οδεύει παρά τις δικές μας σοβαρότατες αντιρρήσεις για θεσμοθέτηση.

Το σχέδιο πόλης Κρεμαστής το οποίο ταλαιπωρείται πάνω από 30 χρόνια για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, επεκτείνεται παρά τη θεσμοθέτηση του ΓΠΣ Πεταλουδών και των συγκεκριμένων θεσμοθετημένων ορίων, αυθαίρετα σε μια έκταση η οποία καθορίστηκε από μια γενική αναφορά γύρω από τα όρια του οικισμού και με μια σύμβαση η οποία είχε γίνει προ 20ετίας περίπου.

Η παραμονή της κατάστασης του οικισμού Κρεμαστής ως έχει σήμερα έχει δημιουργήσει εμπορικές και άλλες χρήσεις οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της Κρεμαστής και των γύρω περιοχών τις οποίες έρχεται να καταργήσει ουσιαστικά το Σχέδιο Πόλης, καταδικάζοντας επαγγελματίες στην ανεργία και την υποαπασχόληση.
Σ΄αυτήν την κατάσταση οδηγεί βίαια η πεζοδρόμηση της κεντρικής οδού του οικισμού και η μεταφορά της κίνησης περιμετρικά. Η εκτίμηση της σωστής θεωρητικά λύσης της μεταφοράς της κίνησης περιμετρικά του οικισμού δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα τα οποία οι φωτισμένοι αρμόδιοι τα υποτιμούν και τα θάβουν.

Οι περιμετρικές οδοί οι οποίες προτείνονται για την συγκέντρωση της κυκλοφορίας από και προς το αεροδρόμιο βρίσκονται εκτός συγκεκριμένων προδιαγραφών, τις οποίες θα έπρεπε να καλύπτουν, ώστε οι οικιστικές περιοχές που περιβάλλουν να έχουν την κάλυψη της ασφάλειας στην κίνηση και ιδιαίτερατην προστασία από το θόρυβο και την μόλυνση του περιβάλλοντος.Δεν λύνουν το πρόβλημα μιας παρακαμπτήριας οδού η οποία και θα συγκεντρώνει τη τεράστια κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από αεροδρόμιο προς πόλη και αντίστροφα.Από μια πρώτη ματιά στο υφιστάμενο ανάγλυφο της γύρω περιοχής το εγχείρημα αυτό φαίνεται να είναι άτοπο, αφού δεν έχει μελετηθεί η χάραξη τους στην πράξη αλλά μόνο επί χάρτου.

Οι κυκλικοί κόμβοι οι οποίοι προτείνονται δεν παίρνουν υπόψη τους την γενικότερη διάταξη της κυκλοφορίας, είναι ανεφάρμοστοι και υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας περισσότερων προβλημάτων παρά τη λύση τους.

Εξακολουθούν τα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας, της γέφυρας του Κρεμαστενού ποταμού, του βιολογικού, της παράκτιας περιοχής τα οποία θάβονται από το προτεινόμενο σχέδιο πόλης.

Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν μεταξύ της Α’, Β’ και Γ΄ ανάρτησης του προτεινόμενου σχεδίου πόλης Κρεμαστής είναι σημαντικές και αφορούν μεταξύ άλλων σε τροποποιήσεις και του ορίου επέκτασης του σχεδίου πόλης πέραν της οριογραμμής, η οποία έχει καθοριστεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πεταλουδών. Οι αλλαγές αυτές ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα ορισμένες από το ΓΠΣ χρήσεις γής και μεταβάλλουν τις αξίες των ακινήτων χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του ΓΠΣ με σοβαρές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες.

Για τις αλλαγές αυτές δεν υπήρξε ατομική ενημέρωση των ιδιοκτητών ώστε να λάβουν γνώση της διαφοροποίησης στην επέκταση με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί έγκαιρα ο κάθε ιδιοκτήτης τις τροποποιήσεις.

Συνεχίζει εν έτι 2018 να σχεδιάζεται η περιοχή της επέκτασης του οικισμού Κρεμαστής χωρίς κτηματογράφηση, εσκεμμένα για να είμαστε στο σκοτάδι σε σχέση με τις ιδιοκτησίες μας και τι ακριβώς ρυμοτομείται από το προτεινόμενο σχέδιο πόλης. Διαδικασία η οποία πρέπει να σταματήσει άμεσα προκειμένου να προχωρήσει η κτηματογράφηση και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τις ιδιοκτησίες.Το σχέδιο πόλης έχει άμεση σχέση με τις ιδιοκτησίες, αφορά άμεσα τη διαμόρφωση του κάθε οικοπέδου την εισφορά σε γή και χρήμα και δεν μπορεί να προχωρήσει σε θεσμοθέτηση χωρίς την πλήρη εικόνα των επιπτώσεων. Επι πλέον επιβάλλεται η κτηματογράφησηπρίν την έγκριση του Σχεδίου Πόλης και για το λόγο του κτηματολογικού κανονισμού του κτηματολογίου Ρόδου, στο οποίο η καταγραφή των ιδιοκτησιών δεν είναι με συντεταγμένες όπως στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά με ατομικά κτηματολογικά διαγράμματα ο συσχετισμός των οποίων τόσο μεταξύ τους όσο και με την υφιστάμενη κατάσταση έχει πολλές διαφοροποιήσεις.

Από τα παραπάνω συμπερασματικά γίνεται σαφές ότι οι μελετητές δεν έλαβαν υπόψη την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τόσο ως προς τις χρήσεις, όσο και ως προς τα κυκλοφοριακά δεδομένα, τις σχεδιαστικές αρχές που ψηφίστηκαν και θεσμοθετήθηκαν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ τόσο ως προς τις χρήσεις, όσο και ως προς τις κινήσεις, τα υφιστάμενα πραγματικά δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά η δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην πράξη. Αντίθετα προτείνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις τόσο ως προς τις χρήσεις γης όσο και ως προς την κυκλοφορία που εκτός του ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις και θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες.

.Για όλους αυτούς τους προαναφερόμενους λόγους απαιτούμε:

Α. να παγώσει οποιαδήποτε διαδικασία ολοκλήρωσης του σχεδίου πόλης Κρεμαστής έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη κτηματογράφησης.

Β. η επέκταση του σχεδίου πόλης να γίνει στα πλαίσια που προβλέπει το ΓΠΣ άλλως να ακολουθηθεί η διαδικασία τροποποίησης του ΓΠΣ.

Γ. οι περιμετρικές οδοίταχείας κυκλοφορίας του σχεδίου πόλης να είναι δευτερεύουσες δημοτικές οδοί ή πεζόδρομοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να παρθεί υπόψη η κατάφορη προσβολή του περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας τα οποία είναι απαραίτητα.

Δ. να γίνει πλήρης ενημέρωση των ιδιοκτητών ώστε να αντιληφθούν κατά πόσο προσβάλλονται τα δικαιώματά τους και ανάλογα να πράξουν.

Ε. όχι στην πεζοδρόμηση του κεντρικού εμπορικού δρόμου της Κρεμαστής και να παρθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα όπως την διαπλάτυνση του δρόμου κάτω από το κάστρο ώστε η εμπορική δραστηριότητα στο κέντρο του σημερινού οικισμού να συνεχίσει τόσο για το καλό των ιδιοκτητών όσο και των καταναλωτών.

Ζ. να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη οικοδομική διαμορφωμένη κατάσταση του οικισμού στον σχεδιασμό και οι υφιστάμενες χρήσεις γης .

Η.να επανεξεταστείΗ πλήρης κατάργηση των έξι (6) κυκλικών κόμβων διότι είναι ανεφάρμοστοι σύμφωνα με την γενικότερη διάταξη της κυκλοφορίας, και θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην προσβασιμότητα της κυκλοφορίας των οχημάτων προς και από την Κρεμαστή θα αποτελέσουν δε παγίδα στους κατοίκους της Κρεμαστής αλλά και στους επισκέπτες σε περίπτωση ανάγκης διαφυγής.

Θ. Ο σχεδιασμός είναι μια πολιτικοοικονομική διαδικασία που επιφέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Για την ορθολογική μελέτη και εφαρμογή του σχεδιασμού απαιτείται οι αποφάσεις να λαμβάνονται μετά από διαπραγμάτευση και συμμετοχή των πολιτών και πολύ περισσότερο των χρηστών του χώρου. Χρειάζεται να εντοπιστούν τα προβλήματα, να αναζητηθούν τα αίτια τους, και μέσα από μια συλλογική διαδικασία να προταθούν οι σωστές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Θα πρέπει μέσα από μια συλλογική – πολιτική διαδικασία να προκύψουν στόχοι, προσανατολισμός προς το μέλλον, όραμα. Σχεδιασμός χωρίς στόχους, προσανατολισμό και όραμα δεν έχει ούτε νόημα, ούτε πορεία, δεν αποτελεί σχεδιασμό.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

—–

Τι αναφέρει η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  Τμήμα Σχεδιασμού και εφαρμογών: