Γυμνάσιο Κρεμαστής: «Πάλι τα πάνω πάνω καθάρισες «?

Γυμνάσιο Κρεμαστής:  Όπως  έλεγαν και οι μανάδες μας: «Πάλι τα πάνω πάνω καθάρισες «?