Οι Ξεναγοί Δωδεκανήσου καταδικάζουν τις απολύσεις 6 εργαζομένων

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου καταδικάζει τις απολύσεις 6 εργαζομένων ( η μία εργαζόμενη είναι και έγκυος! )του ομίλου ΑLDEMAR και εκφράζει την συμπαράσταση του ζητώντας την ανάκληση των απολύσεων .

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος

Κολιάδης Αλέξανδος