Νέα Διοίκηση στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 οι Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας, απ’ όπου προέκυψε η νέα Διοίκησή του. Σήμερα 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα, απ’ όπου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα .

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 για το αξίωμα του Προέδρου

ΞΥΛΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                   για το αξίωμα της  Γενικής Γραμματέα

ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          για το αξίωμα του Ειδικού Γραμματέα

BORDREZ ADRIEN                               για το αξίωμα του Ταμία

ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ                               Μέλος Α΄

  1. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 Μέλος Β΄

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                               ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ