Νεότερες εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καταρράκτη

Πλέον δεν ισχύει η παλιά αντίληψη ότι  ο καταρράκτης πρέπει να «ωριμάσει» για να χειρουργηθεί

Καταρράκτης ονομάζεται η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού, συνήθως λόγω ηλικίας. Δεν είναι αρρώστια, αλλά φυσιολογική γήρανση.  Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τύποι καταρράκτη όπως μετά από τραύμα, φάρμακα ή και από κληρονομικές παθήσεις. Ωστόσο με διαφορά ο συχνότερος είναι ο ηλικιακός.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχουν γίνει «τεκτονικές» αλλαγές στην θεραπευτική αντιμετώπιση του καταρράκτη και πολλές παλιές δοξασίες έχουν αλλάξει εντελώς. Καταρχάς δεν ισχύει η παλιά αντίληψη ότι  ο καταρράκτης πρέπει να «ωριμάσει» για να χειρουργηθεί. Αυτό ίσχυε όταν η επέμβαση γινόταν με αφαίρεση του καταρράκτη μέσα από μεγάλη τομή, η οποία απαιτούσε αναισθησία και αρκετά ράμματα.

Η μέθοδος της που εφαρμόζεται σήμερα είναι «επέμβαση κλειδαρότρυπας». Ο καταρράκτης  «ρευστοποιείται» και αναρροφάται  από το μάτι μέσα από μία τομή μικρότερη των δύο χιλιοστών, η οποία δεν απαιτεί ούτε αναισθησία (παρά μόνα σταγόνες), ούτε ράμματα. Επειδή  όμως ο καταρράκτης ρευστοποιείται δεν πρέπει να είναι σκληρός δηλαδή «ώριμος». Με άλλα λόγια είναι προτιμότερο να αφαιρείται νωρίς παρά αργά γιατί έτσι  γίνεται δυσκολότερη η επέμβαση.
‘Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι  η επέμβαση καταρράκτη είναι μία «εύκολη» επέμβαση. Απλά η εξέλιξη της τεχνολογίας και η καλή εκπαίδευση των οφθαλμιάτρων έχουν αυξήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της σε τέτοιο βαθμό που η εμπειρία πραγματικά είναι πολύ θετική και εύκολη για τους ασθενείς.

Μάλιστα, είναι τόσο υψηλή η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της επέμβασης καταρράκτη, που προσφέρεται πλέον και σαν διαθλαστική επέμβαση για τη διόρθωση (της μυωπίας, αστιγματισμού και πρεσβυωπίας) ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν καταρράκτη και απλά θέλουν να απαλλαγούν από τα γυαλιά τους. Συνήθως τα άτομα αυτά βρίσκονται σε πρεσβυωπική  ηλικία, δηλαδή είναι άνω των πενήντα ετών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους υπερμέτρωπες.