Ρόδος: Ελληνικές δουλειές! Θα σκοτωθεί κανένας! Κάντε κάτι!

Μόλις βρέξει ανοίγουν οι λακκούβες σαν… καρπούζια!!! Είναι βλέπετε οι ελληνικές δουλειές αλλά παράλληλα και ο… ζαμανφουτισμός των αρμοδίων.  Προσοχή από τους οδηγούς μέχρι να τις κλείσουν!!! Οι φωτό είναι τραβηγμένες πριν από λίγη ώρα

Καλημέρα! Ο καφές καλός ήταν?