Γ.Λ. Κρεμαστής: Τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που απολύονται

likio-kremastos

Τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που απολύονται από το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής καθώς και τα απιδιά της Γ’ Λυκείου που αρίστευσαν.

Απολυόμενοι και απολυόμενες ΓΕΛ Κρεμαστής

Αριστεύσαντες και αριστεύσασες Γ Λυκείου Κρεμαστής