Οι μαθητές και μαθήτριες της Α και Β Λυκείου Κρεμαστής που προάγονται στην επόμενη τάξη

likio-kremastos

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α και Β Λυκείου Κρεμαστής που προάγονται στην επόμενη τάξη. Οι μαθητές και μαθήτριες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από Δευτέρα 25/06/2018 για να κάνουν την οριστική ανανέωση εγγραφής στο σχολείο, και ταυτόχρονα να παραλάβουν τον τελικό έλεγχο επίδοσης, προσκομίζοντας:

  1. Την εκτύπωση της οριστικής ηλεκτρονικής δήλωσης που θα εκτυπώσουν από τον ιστότοπο e-eggrafes.minedu.gov.gr από 22/06/2018
  2. Μια μικρή φωτογραφία εφόσον χρησιμοποιούν λεωφορείο για τη μετάβαση στο σχολείο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον μια φωτοτυπία ταυτότητας ή μεταφρασμένου πιστοποιητικού γέννησης αν πρόκειται για αλλοδαπό μαθητή/ρια, θα πρέπει να προσκομίσουν και οι μαθητές και μαθήτριες που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α Λυκείου. Η εγγραφή ή επανεγγραφή γίνεται από γονέα ή κηδεμόνα.

Τα παιδιά που παραπέμπονται καλούνται να εξετασθούν από Τετάρτη 20/6/2018 στα μαθήματα που παραπέμπονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου για την ειδική εξεταστική περίοδο που θα διαρκέσει μέχρι τις 26/6/2018.

Όσοι γονείς και κηδεμόνες δεν έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική εγγραφή μπορούν να το κάνουν από 27 έως 29/6/2018

Την Πέμπτη 21/06/2018 θα αρχίσει η επίδοση  των απολυτηρίων και αποδεικτικών απόλυσης της Γ’ Λυκείου.

Α – Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ