Απλά μαθήματα: Πως να μιλήσετε στο παιδί σας χωρίς φωνές

mana-paidi88

Όταν φωνάζετε και προσβάλλετε ένα παιδί είναι σαν να του υποδεικνύετε να κάνει το ίδιο.