Νεκτάριος Σαντορινιός: Ιδιαίτερη τιμή η θέση του προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής

santorinios

Δήλωση του Νεκτάριου Σαντορινιού μετά την εκλογή του στο αξίωμα του προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής».

Είναι ιδιαίτερη τιμή η ανάδειξη μου στη θέση του προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
Το κύριο αντικείμενο της επιτροπής είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας. Επίσης, η επιτροπή αυτή έχει αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα έρευνας και Τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με αντίστοιχες επιτροπές άλλων Ευρωπαϊκών κοινοβουλίων. Ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, όπου η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου είναι επιτακτική ανάγκη, οι τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.
Ένα μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που έχει μεταναστεύσει λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ενθάρρυνση καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων.
Θέλω να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α που με πρότεινε για την ανάληψη της θέσης αυτής καθώς και όλους τους συναδέλφους της επιτροπής που με εξέλεξαν με ευρύτατη πλειοψηφία.