Πόσο είναι το επoχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ και πότε πρέπει να κάνετε αίτηση

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ δίνεται μια φορά τον χρόνο και το δικαιούνται μόνο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 30/11/2018.
Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου και το 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από 495,75 €. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής :
Για οικοδόμους : Να έχουν πραγματοποιήσει, το 2017 αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ένσημα. Επειδή συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας, ουσιαστικά δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 ένσημα. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι και απασχολούν πάνω από 3 μισθωτούς. Να έχουν την ιδιότητα του οικοδόμου την περίοδο 10/9 – 30/11. Δεν δικαιούνται το επίδομα οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.
Λοιπές κατηγορίες : Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης. Στην περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας. Δεν δικαιούνται το επίδομα οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. money-money.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2018
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ημερομίσθια
2017
ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
Οικοδόμοι 95-210 678.06
Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες 50-240 641.41
Καπνεργάτες 50-210 641.41
Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ 50-210 641.41
Ναυπ/κή ζώνη 50-230 641.41
Μουσικοί-τραγουδιστές 50-210 458.15
Ηθοποιοί 50-210 458.15
Υποδηματεργάτες 50-210 458.15
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου 50-210 458.15
Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου 50-210 458.15
Ταμίες κιν/φου-θεάτρου 50-210 458.15
Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης 50-210 458.15
Ταξιθέτες θεάτρου – κιν/φου 50-210 458.15
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων 70-210 458.15
Μισθωτοί τουρ/κού – επισ/κού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 458.15