Οι 10.000 προσκυνητές του Πανορμίτη δεν «ακούνε» τις σειρήνες

Οι 10.000 προσκυνητές του Πανορμίτη δεν » ακούνε» τους καιρούς και τις σειρήνες.
Υπάρχουν ακόμη Έλληνες της πίστης και της Θρησκείας.
Ελπίζουμε ακόμη.

Θέμης Καλαμάτας