Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου

«Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου και Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου με τίτλο

“ Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία μέσα από το παιχνίδι ”»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πεταλούδων Ρόδου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδιοργανώνει με το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου και τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα:

 

«Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία μέσα από το παιχνίδι»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από παιχνίδια και δημιουργίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην συνεργασία του ΚΠΕ Πεταλούδων με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα με το “Σχεδιασμό και παραγωγή παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων”.

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων στο Θεολόγο Ρόδου την Παρασκευή  24 Νοεμβρίου και Σάββατο 25 2017

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, 18.00-21.00, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Θεολόγος Ρόδου:

17.30 – 18.00       : Προσέλευση, Χαιρετισμοί

18.00 – 18.20:      Το παιχνίδι ως μαθησιακό εργαλείο υψηλής ποιότητας, Χάρης Συργιάννης, Υπεύθυνος

ΚΠΕ Πεταλούδων

18.20 – 19.00       : Σχεδιάζοντας παιγνιώδη μαθησιακά σενάρια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

ενισχυμένα με φορητές συσκευές και επαυξημένη πραγματικότητα:  Αξιοποιώντας το

περικείμενο και με σκηνικό το περιβάλλον, Γιώργος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Παν\μιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ

19.00 – 19.20       : Διαδραστικές αφίσες με επαυξημένη πραγματικότητα βασισμένη στην αναγνώριση

εικόνας. Η περίπτωση της αφίσας «Ενδημικά φυτά και ζώα της Ρόδου» του ΚΠΕ

Πεταλούδων. Κωνσταντίνος Κοζάς, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παν\μιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ

19.20 – 21.00       : Ζητήματα Κοινωνικής Οικολογίας – Το μοντέλο HANDY – ένα παιχνίδι. – Εργαστήριο με

περιβαλλοντικά παιχνίδια. Σπυράκης Σταύρος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε.

Ομηρούπολης Χίου. Μπχ Φοιτητής Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Διδακτικής

Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ.

 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, 9.00-14.00, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Θεολόγος

Ρόδου:

9.30   – 10.00 : Προσέλευση, καφές

10.00 – 10.15 : Το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. H αποτίμηση

μιας εμπειρίας, Φώκιαλη Πέρσα, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου

10.15 – 10.30 : Το παιχνίδι στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μουστάκας Λουκάς,

Μεταδιδάκτορας  ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου

10.30 – 10.45 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι «Ecopolicy», Γιαμαλάκης Νίκος, Μικρομανώλη Ειρήνη,

Βασιλάκης Κυριάκος

10.45 – 11.00 : Επιτραπέζιο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου «AVRA», Κεφάλα

Βασιλεία, Γαλατά Αναστασία, Μπουμπουρέση Άννα, Καραγιάννη Αγορίτσα

11.00 – 11.15 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι «Ο μικρόκοσμος στην κοιλάδα των Πεταλούδων»,

Κυριαζάκος Εμμανουήλ, AhmadNasir, Τσιάμη Ελένη, Παπαδοπούλου Παρασκευή

11.15 – 11.30 : Εισήγηση: Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι  “Susville”, Νάτσης Θωμάς, Κρητικός Ιωάννης,

Τερζοπούλου Ελένη, Χαρτερού Ελένη-Μαρία

11.30 – 11.45 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι «Περιβάλλον: «Ανακύκλωσέ με»», Τσακογιάννης

Εμμανουήλ, Τρέχας Κωνσταντίνος, Τσαντσαράκη Θεοδοσία

11.45 – 12.00 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι για την αειφορία «Αγρόκτημα Εδέμ», Κουτσονικόλας

Παναγιώτης, Ατσίδη Ελπίδα, Μπαρκούτας Αναστάσιος

12.00 – 12.15 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι «Σταγονοδρομίες», Βιδούρη Θεοδώρα, Κασέρη Ελένη,

Νικολέττου Ελεημονήτρια

12.15 – 12.30 : Επιτραπέζιο οικολογικό παιχνίδι για τη διαχείριση των φυσικών πόρων «ForEverLand»,

Οικονόμου Διονυσία, Κούρτης Γιώργος, Κορρέ Άννα

12.30 – 13.00 : Συζήτηση αποτίμησης και λήξη του Σεμιναρίου

Για το ΚΠΕ Πεταλούδων

Ο Υπεύθυνος

Χάρης Συργιάννης