ΠΟΜΕΝΣ: Ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ, έστειλε επιστολή προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και στη Βουλή με θέμα την ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Στην επιστολή αναφέρει:

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

ΚΟΙΝ : Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

ΣΧΕΤ : α. Ν. 3554 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007
β.  Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011

 

           Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, έγινε αποδέκτης και σας γνωστοποιεί την αδικία, που αφορά στην ενίσχυση σε παθόντες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
  2.  Με το άρθρο 1 παρ.5 του (α) σχετικού νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του (β) σχετικού προβλέπει ότι:

«1. Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.»

  1.  Από την ως άνω πρόβλεψη, υπάρχει αστοχία του νόμου στο ότι δεν αναφέρει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατάσσεται στην υπηρεσία γραφείου σύμφωνα με το Ν.Δ.1400/73, όπου σαφέστατα δημιουργεί δυσαρμονία και αίσθημα αδικίας.
  1. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου προτείνει, για την θεραπεία αυτής της αδικίας, την άμεση τροποποίηση της παραγράφου 5 του (α) σχετικού νόμου όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του (β) σχετικού, όπως παρακάτω:

«1. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ή Εθνικής Άμυνας

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο