Ευγνωμοσύνη σε αυτούς που κατάφεραν να περιορίσουν τις καταστροφές στις πρόσφατες πυρκαγιές

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες της σ’ όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και τους εθελοντές που με την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και την αυτοθυσία, ακατάπαυστα και πολλές φορές με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, κατάφεραν να περιορίσουν τις καταστροφές στις πρόσφατες πυρκαγιές και να σώσουν τις περιουσίες των πολιτών και τον φυσικό πλούτο της Χώρας.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Ο                                                              Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ