Εκλογές στον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. ΡΟΔΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Ρόδου,

καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση τo Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα  17.30 στην αίθουσα του ιδρύματος      « ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ» δίπλα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο( ΕΒΕΔ) επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12, με τα εξής θέματα :

 

1. Διοικητικός απολογισμός και πεπραγμένα της διετίας 2016- 2017.

2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  νέου Δ.Σ. και  εξελεγκτικής επιτροπής.

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο ΔΣ έχουν παλιά και νέα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                   Κουλούμπρης Μιχάλης

Σημείωση :

Θα γίνουν εγγραφές νέων μελών.

Τηλ.  επικοινωνίας 6978822209