Παρουσίαση: The Rhodes Project το νέο βιβλίο του John Comino

Η Ιστορία της Ρόδου ξεδιπλώνεται μέσα από ένα οικογενειακό album της συζύγου του, του 1935 και μέσα από την δύναμη που περικλείουν οι επιγραφές και τα σύμβολα, κυρίαρχα στοιχεία στην ματιά του φωτογράφου και συγγραφέα. Δια μέσου του κειμένου και της εικόνας αναλογίζεται το βάρος της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του νησιού που κουβαλούν τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Οι ιστορίες και τα γεγονότα που μορφοποίησαν την ζωή των προγόνων τους επηρεάζουν κi`εμάς.