Ρόδος: Αφήνουν 10-20 Ρομά να κάνουν Ο,ΤΙ τους γουστάρει??? ΕΛΕΟΣ!!!

Καλά, τόση αδιαφορία πια? Τόση ανικανότητα πια? Τόσος ζαμανφουτισμός πια? Αφήνουν 10-20 Ρομά να κάνουν ΟΤΙ τους γουστάρει??? ΕΛΕΟΣ!!!