Σεξ και υγεία στις μεγαλύτερες ηλικίες

Μια νέα αμερικανική μελέτη αποκάλυψε ότι στην ηλικιακή ομάδα 55 και άνω οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη, κατά μέσο όρο, καρδιαγγειακή υγεία, ενώ οι άνδρες μπορεί να έχουν καρδιακά επεισόδια ή άλλα προβλήματα. Oι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα τους ήταν αναμενόμενα στην περίπτωση των γυναικών όχι όμως και των ανδρών. Υποθέτουν ότι οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας καθώς έχουν δυσκολίες στην επίτευξη οργασμού για ιατρικούς ή ψυχολογικούς λόγους ενδέχεται να αυθυποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό εξάντλησης και να προκαλέσουν έντονο στρες στο καρδιαγγειακά του σύστημα προκειμένω να φτάσουν στην κορύφωση.

Άλλη μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν φάρμακα ή υποκατάστατα για την ενίσχυση της σεξουαλικής τους λειτουργίας. Υπό αυτό το καθεστώς, μια αυξημένη συχνότητα σεξουαλική δραστηριότητας μπορεί να αποτελεί ένδειξη σεξουαλικού εθισμού ή έμμονης , να σχετίζεται με ψυχική κατάστασης του ατόμου , το στρες ή την κατάθλιψη και να έχει επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή του υγεία.

Είναι πολύ σημαντικό η μελλοντική έρευνα να εξετάσει τους μηχανισμούς που συνδέουν το σεξ και την υγεία στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα μιας μεγάλης έρευνας που έγινε σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική ζωή και τη γήρανση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2000 άνθρωποι 57-85 ετών. Στα δεδομένα ήταν καταγεγραμμένα τα περιστατικά καρδιακού επεισοδίου, εγκεφαλικό επεισοδίου ή καρδιακής ανεπαρκείας καθώς και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και των πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε το 2005 κι έγινε επαναξιολόγηση 5 χρονιά αργότερα.

Στην αρχή, το 70% των ανδρών και το 39% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή με παρτενέρ μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Το ¼ των ανδρών ανέφερε ότι είχε σεξουαλική επαφή σε εβδομαδιαία βάση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες έφτανε το 11%. Οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να πουν ότι η σεξουαλική τους δραστηριότητα ήταν ικανοποιητική αν και σε γενικές γραμμές λιγότεροι από τους μίσους άνδρες και γυναίκες υποστήριξαν κάτι τέτοιο.

Οι άνδρες που δήλωσαν ότι έκαναν σεξ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα είχαν τις διπλάσιες σχεδόν πιθανότητες να αναφέρουν καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια 5 χρονιά μετά, σε σύγκριση με τους σεξουαλικά ανενεργούς. Ακόμα πιο πιθανό ήταν αν αναφέρουν τα προβλήματα αυτά όσοι είχαν δηλώσει μεγάλη ικανοποίηση από τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Οι γυναίκες που βρήκαν τη σεξουαλική δραστηριότητα ικανοποιητική, ωστόσο, δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε σύγκριση με τις άλλες γυναίκες, ενώ ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση 5 χρόνια μετά. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μετρίας συχνότητας είναι ωφέλιμη για τους άνδρες μεγαλύτερης υλικές ενώ η υψηλή συχνότητα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας η ποιοτική σεξουαλική δραστηριότητα είναι ωφέλιμη σε κάθε περίπτωση.

Είναι πολύ σημαντικό τα άτομα να κατανοήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους της σεξουαλικής δραστηριότητας στις μεγαλύτερες υλικές. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η μελέτη τους δεν μπορεί να αναδείξει σχέση αίτιου-αποτελεσμαος ανάμεσα στη σεξουαλική ζωή κα την καρδιαγγειακή υγεία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι μελλοντικές μελέτες να εστιάσουν στους μηχανισμούς με τους οποίους η σεξουαλικότητα μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδίας και των αγγείων.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα μελέτη δεν καθορίστηκε με ακρίβεια ο όρος σεξουαλική δραστηριότητα με αποτέλεσμα η εξαγωγή των αποτελεσμάτων να έχει στηριχτεί σε άλλες δραστηριότητες περάν της συνουσίας.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας έδειξε ότι η συνουσία και οργασμός στον οποίο καταλήγει, σχετίζονται με καλύτερη φυσική και ψυχολογική υγεία καθώς πιο ποιοτική σχέση οικειότητας.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr