Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής εκφράζει τους προβληματισμούς του

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής εκφράζει τους προβληματισμούς και την ανησυχία όλων των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών  που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο της Κρεμαστής σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν σ΄ αυτό. Αναλυτικότερα:

1.Τεράστιο ζήτημα αποτελεί για την ασφαλή φοίτηση των παιδιών ,αυτό της πυρασφάλειας.Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο. Όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία της για τη ζωή των παιδιών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

2.Η αποκατάσταση του αιθρίου που φέτος, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτέλεσε αιτία για το κλείσιμο του σχολείου. Δυστυχώς, παρά τις οχλήσεις προς τους αρμόδιους, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

3.Δε λειτουργεί κυλικείο σ΄ένα από τα μεγαλύτερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας!Ακόμη και ο πιο καλόπιστος πολίτης θα δυσκολευτεί να πιστέψει ότι υπάρχει Δημοτικό Σχολείο με 420 παιδιά  στο οποίο δε λειτουργεί κυλικείο.

4.Το σχολείο κατασκευάστηκε ως βιοκλιματικό  και μόνο ως τέτοιο δε λειτουργεί.

Υπάρχουν  βέβαια και άλλα μικρότερα ή λιγότερο σημαντικά προβλήματα στα οποία δε θα αναφερθούμε θέλοντας να υπογραμμίσουμε τα κυριότερα και πιο σημαντικά. Οι υπεύθυνοι για  τα παραπάνω ζητήματα είναι ενήμεροι εδώ και πολλούς μήνες .Η Διεύθυνση του σχολείου έχει αποστείλει τα σχετικά έγγραφα από την έναρξη του σχολικού έτους. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας έχει επανειλημμένα αναφέρει τα συγκεκριμένα προβλήματα σε όλους εκείνους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυσή τους, χωρίς βέβαια κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς, η αντιμετώπιση αυτή μας αναγκάζει να σκεφτούμε ότι τα 420 παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο της Κρεμαστής, είναι «παιδιά ενός κατώτερου Θεού»!

Είναι αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι;

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.               Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.          Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μιχάλης Ν.Λούπης                  Γιώργος Κ.Τσαρούχας              Παρασκευή Σ.Μηλιένου

Τα μέλη

Νίκος Αγγελινιός

Αντώνης Γούσιος

Λίτσα Μούκα

Παναγιώτης  Φωτεινόπουλος