Συνάντηση μικρών αθλητών

Συνάντηση μικρών αθλητών. Μια αθλητική συνάντηση Καλλιπάτειρα Ηρακλή με πολλά αγωνίσματα , μετάλλια και επαίνους . Οι αθλητές ηλικίας δευτέρας μέχρι και πέμπτη δημοτικού συμμετείχαν στο vortex, άλμα σε μήκος, 60m,και 400m. Ο μεγαλύτερος έπαινος όμως που δόθηκε είναι η χαρά του ευ αγωνίζεσαι από τους αθλητές στους προπονητές μας.