Κδαπ Εστία: Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά το Στρατηγό της 95ΑΔΤΕ

Κδαπ Εστία
Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά το Στρατηγό της 95ΑΔΤΕ για τη φιλοξενία στα ΚΑΑΥ!
Ραντεβού το Σεπτέμβρη