Στρατιωτικοί: Η διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων εορτών και αδείας

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» από 17 Οκτωβρίου 2018 και 23 Οκτωβρίου 2018 αντίστοιχα, ενημερώνει το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Π.Ε. Ρόδου (Ρόδος, Χάλκη, Τήλος, Σύμη, Καστελόριζο) ότι, για την σωστή και έγκυρη διαδικασία συμπλήρωσης και συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων, για την νόμιμη διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων εορτών και αδείας που θα υποβληθούν στο ΝΣΚ και την αποφυγή ταλαιπωρίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω:

ΒΗΜΑ 1ο:

Ο/Η κάθε συνάδελφος θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω έγγραφα:

α. Αίτηση εξωδικαστικής Καταβολής εις διπλούν.

β. Εξουσιοδότηση προς μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας που έχει οριστεί για την κατάθεση των αιτήσεων στο ΝΣΚ, η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Τα ανωτέρω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στο www.espeerodou.blogspot.com ή στο site της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ( www.pomens.gr ), για οποιαδήποτε πληροφορία στην περισυλλογή των εγγράφων, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης (espeerk@gmail.com) και στο τηλέφωνο του Προέδρου 6951369806.

ΒΗΜΑ 2ο:

Μετά την συμπλήρωση των δικαιολογητικών θα πρέπει να τα παραδώσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο στο σωματείο μας, είτε αποστέλλοντάς τα στην διεύθυνση μας «Πάροδος Χειμάρρας 41, 85100, Ρόδος» ή μέσω επικοινωνίας με τα τηλέφωνα 6951369806 (Πρόεδρος) και 6971601974 (Αν. Γεν. Γραμματέας κ Αντωνόπουλο Νικόλαο), η διαδικασία παράδοσης των εγγράφων θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018.

                Με εκτίμηση.

         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

Πρόεδρος                            Γεν. Γραμματέας

Αντώνιος Καρτσωνάκης           Γιαπιτζόγλου Γεώργιος

Επ.Οπ Λχιας (Τ.ΠΖ)                 Επ.Οπ Επχιας (ΤΘ)

Τηλ: 6951369806                      Τηλ: 6934884330