Σύσκεψη με θέμα τη λειτουργία του σφαγείου της Έμπωνας

sfagioeb

Σύσκεψη με θέμα τη λειτουργία του σφαγείου της Έμπωνας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη Ρόδο, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Ζαννετίδη, με τη συμμετοχή του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γ. Πόκκια, του προέδρου της Φυτώριο ΑΕ και Περιφερειακού συμβούλου κ. Μ. Μπαριανάκη και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και του Δήμου Ρόδου. Απεφασίσθει η από κοινού συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου με πλάνο ενεργειών του τι θα πράξει η κάθε πλευρά προκειμένου το σφαγείο της Έμπωνας αφενός να λειτουργήσει το Πάσχα εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ημερών, αφετέρου να εκσυγχρονιστεί και να αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Νομοθεσία. Σημειωτέον ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου εντάχθησαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ο εκσυγχρονισμός των σφαγείων του νησιού της Ρόδου, τόσο του σφαγείου που λειτουργεί στο Τσαίρι όσο και αυτό της Έμπωνα.