Οποιος δεν πήγε στο Θάρρι τον κόσμο δεν εχάρη

Σήμερα γιορτάζει τό ΘΑΡΡΙ μας. Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ τού Θαρρενού. Οποιος δέν πήγε στό Θάρρι τόν κόσμο δέν εχάρη. Χρόνια πολλά στίς καί στούς εορτάζοντες!!! Οποιος δέν πήγε στό Θάρρι τόν κόσμο δέν εχάρη. Χρόνια πολλά στίς καί στούς εορτάζοντες!!!

ΣΤΕΡΓΟΣ ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ tmp_12196-FB_IMG_1446971015011-513769094

tmp_12196-FB_IMG_1446971015011-513769094 tmp_12196-FB_IMG_1446970997991323790609

tmp_12196-FB_IMG_1446970964620837147073