Αδειοδότηση του έργου επέκταση βιολογικού Ρόδου και αγωγού «Αρχάγγελος-Βόδι»

Δεκαεπτά μήνες προσπάθειας και κόπων έδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.Από την ημέρα που αναλάβαμε σαν νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΡ βρήκαμε πολλά μεγάλα αλλά «βαλτομένα» έργα-μελέτες. Με συνεχή προσπάθεια και συνεχείς παραστάσεις στο αρμόδιο  υπουργείο καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την αδειοδότηση για την επέκταση του βιολογικού της Ρόδου καθώς επίσης και του αγωγού Αρχάγγελος-Βόδι ανάφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Δημήτρης Τσίκκης.
Η ΔΕΥΑ Ρόδου ανακοινώνει ότι στις 27/6/2016 υπογράφτηκε επιτέλους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για το μεγάλο έργο της επέκτασης του βιολογικού της Ρόδου και όλων των υπόλοιπων έργων αποχέτευσης του βορείου τριγώνου του νησιού.
Με την Αδειοδότηση αυτή ανοίγει πρακτικά ο δρόμος για την κατασκευή της επέκτασης του βιολογικού της Ρόδου με μια σύγχρονη μονάδα η οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα φορτία που θα κληθεί να επεξεργαστεί, για τα επόμενα σαράντα τουλάχιστον χρόνια, σεβόμενη σε ύψιστο βαθμό το περιβάλλον.

Στην Αδειοδότηση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη η επεξεργασία των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής από Αρχάγγελο έως και την Ρόδο μέχρι και το έτος 2055 χωρισμένο σε 2 φάσεις.
Σύμφωνα με τις μελέτες της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, η επέκταση της Α’ φάσης (κατά 100.000 ι.κ.) αφορά σε σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αντίστοιχο με αυτό της υφιστάμενης μονάδας, ενώ η επέκταση Β’ φάσης (κατά 50.000 ι.κ.) αφορά σε σύστημα βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (MBR) η οποία θα σχεδιαστεί μελλοντικά. Έτσι η συνολική δυναμικότητα της μονάδας σε πρώτη φάση θα είναι αυτή των 210.000 ισοδυνάμων κατοίκων και σε δεύτερη φάση αυτή των 260.000 κατοίκων.
Οι υποστηρικτικές μελέτες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο είναι έτοιμες και απομένει η εξεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να προκηρυχθεί το ταχύτερο δυνατόν ο σχετικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές και το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ο προϋπολογισμός των έργων επέκτασης του βιολογικού αγγίζει τα είκοσι εκατομμύρια Ευρώ και των υπόλοιπων έργων τα δώδεκα εκατομμύρια δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Δημήτρης Τσίκκης.
Παράλληλα σε λιγότερο από δύο μήνες θα εγκατασταθεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο Ανάδοχος εκπόνησης της μελέτης για την εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου (MASTERPLAN) Αποχέτευσής και χωροθέτησης νέων βιολογικών για το σύνολο του νησιού της Ρόδου, όπου για πρώτη φορά θα μελετηθεί η διαχείριση των αστικών λυμάτων σε όλο το νησί σαν σύνολο, και όχι μεμονωμένα όπως γινόταν μέχρι τώρα σε επίπεδο κάθε Καποδιστριακού Δήμου ξεχωριστά.
Βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία , η ΔΕΥΑΡ φροντίζει επίσης και για την επεξεργασία των παραπροϊόντων της επεξεργασίας λυμάτων, όπως την λυματολάσπη, ξεκινώντας από την εύρεση κατάλληλου χώρου και εκπονώντας τις κατάλληλες μελέτες για την μετατροπή της λυματολάσπης από απόβλητο σε χρήσιμο προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον.