ΧΑΛΚΗ: Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΧΑΛΚΗΣ.
Ο Εισαγγελέας Ρόδου κάλεσε τους έξι πρώτους μάρτυρες, Δημοτικούς Συμβούλους, γιά την υπόθεση της παράνομης προσάρτησης του Παλιού Καρνάγιου Χάλκης, στον Δημοτικό Ξενώνα, κατά τη διαδικασία δημοπράτησής του, τον Ιανουάριο του 2017.
Σύμφωνα με τα καταγγελθέντα ο Δήμαρχος Χάλκης, ανάρτησε στο πρόγραμμα  ̈ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ̈, ΑΚΥΡΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης, η οποία ελήφθει με έξι (6) παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου δεκατριών (13), ενώ απόντες ήσαν τόσο ο τότε Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης προφανώς για ευνόητους λόγος δεν ετέθη σε λειτουργία η εγκατάσταση μαγνητοφώνησης της συνεδρίασης, τα δε γραπτά πρακτικά είναι κατ ́ ουσίαν ανύπαρκτα.
Επιπροσθέτως η απόφαση περιελάμβανε παραποιημένες συνομιλίες και ελέγχεται κατά πόσον οι υπογραφές που υπάρχουν είναι πλαστές, δεδομένου ότι το τριήμερο από 24 μέχρι 26 Ιανουαρίου ο μεν τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσίαζε από την Χαλκη, ο δε Γραμματέας του Δ.Σ. με απαντητική του επιστολή προς τον Δήμαρχο, δήλωσε ότι δεν έχει καμμία σχέση με την συγγραφή της απόφασης, την οποία διάβασε γιά πρώτη φορά όταν αναρτήθηκε στο  ̈ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ̈. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το αδιαμφισβήτητο επίσημο παραστατικό του  ̈ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ̈, το απόσπασμα πρακτικού της απόφασης δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Δημάρχου, ενώ στους υπογράφοντες αναφέρεται ο Δήμαρχος Χάλκης Πατρός Μιχαήλ.
Με βάση την κατά τα ανωτέρω εντελώς άκυρη και παράνομη απόφαση, ο Δήμαρχος ενορχήστρωσε και πέτυχε την προσάρτηση, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, του χώρου του Παλιού Καρνάγιου της Χάλκης, στον Δημοτικό Ξενώνα Χάλκης, το οποίο Καρνάγιο χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες ο Σύλλογος Αλιέων Χάλκης για τις επισκευές των αλιευτικών σκαφών των μελών του.
Την παράνομη απόφαση κατήγγειλαν στό Δημοτικό Συμβούλιο του Μαίου 2017 δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι, δηλώνοντας ότι ούτε συζητήθηκε, ούτε ελήφθη απόφαση γιά το Παλιό Καρνάγιο στην άκυρη συνεδρίαση της 24/01/2017.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ακίνητο του Παλιού Καρνάγιου, αποκτήθηκε με πράξη χρησικτησίας το 2012 από τον Δήμο Χάλκης, η οποία λόγω της άγνοιας, των λαθών και της απερισκεψίας του Δήμαρχου Χάλκης, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού, πρώτον στο συμβόλαιο εδήλωσε ΨΕΥΔΩΣ ότι εντός αυτού δεν υπήρχε αυθαίρετο κτίσμα, το οποίο υπάρχει επί δεκαετίες μέχρι σήμερα, δεύτερον δεν έχει χαραχθεί ο αιγιαλός και η παραλία στην πρόσοψή του προς την θάλασσα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει κανείς το κοινόχρηστο μέρος του οικοπέδου επί του οποίου δεν μπορεί να γίνει καμμία ενοικίαση η εκμετάλλευση και τρίτον το εν λόγω διάτρητο, λογω των προαναφερθέντων, συμβόλαιο χρησικτησίας, γιά ανεξήγητους λόγους δεν μεταγράφηκε ποτέ μέχρι σήμερα στο Υποθηκοφυλακείο Τήλου-Χάλκης, με αποτέλεσμα και εκ του λόγου αυτού να στερείται νομιμοποιητικής βάσης.
Συνεπώς ακόμη και σήμερα το ακίνητο του Παλιού Καρνάγιου, δεν ανήκει νομίμως στον Δήμο Χάλκης και συνεπώς ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ, μαζί με τον Δημοτικό Ξενώνα.
Μετά τα ανωτέρω ο Εισαγγελέας απέστειλε ΕΠΕΙΓΟΝ σήμα προς τον Δήμο Χάλκης, ζητώντας να προσκομισθεί άμεσα ολόκληρος ο φάκελος του πλειοδοτικού διαγωνισμού του Δημοτικού Ξενώνα, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα έγγραφα, να αξιολογηθούν όλα τα τυχόν τελεσθέντα αδικήματα και να γίνουν οι τυχόν δέουσες παραπομπές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπίσει όλες τις παρανομίες και παρατυπίες που είχε δημιουργήσει ο Δήμαρχος, σχετικά με το συμβόλαιο χρησικτησίας του Παλιού Καρνάγιου, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του τον Μαρτίο 2018, να εξουσιοδοτήσει τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου όπως, αιτηθούν προς τη Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, τη χάραξη του Αιγιαλού και της Παραλίας μπροστά από το συγκεκριμένο οικόπεδο, προβούν στη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου κτίσματος που υπάρχει στο οικόπεδο, τροποποιήσουν ακολούθως, ή συνάψουν νέα συμβολαιογραφική πράξη με τα νέα νόμιμα δεδομένα και τέλος μεταγράψουν το νέο συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο ΤΗΛΟΥ-Χάλκης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και περάσει επιτέλους νομότυπα στην ιδιοκτησία του Δήμου Χάλκης το ακίνητο του Παλιού Καρνάγιου.
Δημοτικός Σύμβουλος Ροδίτης Λιβάνιος