Άμεση ανάγκη για αίμα χρειάζεται το νοσοκομείο της Ρόδου!!!

Άμεση ανάγκη για αίμα Α ρέζους θετικό χρειάζεται το νοσοκομείο της Ρόδου! Σύμφωνα με πληροφορίες τα τηλέφωνα ξεκίνησαν από το πρωί προς τους εθελοντές αιμοδότες! Παράλληλα γίνεται και έκκληση σε όσους επιθυμούν να δώσουν αίμα! Οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας έχουν αυξηθεί και τα αποθέματα είναι λίγα!!!