Δημ. Συμβούλιο Ρόδου: Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος…

Με άδειες καταστημάτων (έγκριση ή όχι) θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου της ερχόμενη Παρασκευή. Η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 4/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος α) στην ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ στην Τ.Κ. Σιανών (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 30/2015 απόφ. της Ε.Π.Ζ.).  και β) ΠΑΤΟΥΝΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΟ στην Τ.Κ. Λαέρμων

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 271/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ».

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 274/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά: «Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Ρώμης.

4) του ΚΛΑΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ στη Δ.Ε. Ιαλυσού.  (‘Εγγραφο ΑΠ 11/91714/29-9-2015 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού). (Θέμα από αναβολή)

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΟΣΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλυσού.  (‘Εγγραφο ΑΠ 11/91715/29-9-2015 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού). (Θέμα από αναβολή).

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 3156 και 3373/2015.(Θέμα από αναβολή).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 5629/30-09-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης.) (Θέμα από αναβολή).

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4121/2015. (Θέμα από αναβολή)

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΒΑΤΕΝΟΣ Σ. – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μ. ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4954/2015.). Θέμα από αναβολή).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 5748/6-10-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης.) (Θέμα από αναβολή).

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΜΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφο ΑΠ 6243/29-10-2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

12) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγραφα ΑΠ 6237 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

13) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγραφα ΑΠ 6483 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

14) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΧΑΙΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΗ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6230/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΕ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6227/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

16) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6224/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

17) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6203/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

18) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΠΝΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6220/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

19) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΧΡΑΜΑ ΖΑΝΗ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6215/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

20)Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΧΡΑΜΑ ΖΑΝΗ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6589/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

21) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΡΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6588/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

22) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΜΙΡΑΝΤΑΣ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6209/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

23) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6205/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

24) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6199/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

25) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

 

Ο Πρόεδρος

Σάββας Μ. Διακοσταματίου
Αντιδήμαρχος Ρόδου