Όταν… τα μυαλά είναι πάνω από το κεφάλι!

mial

Όταν… τα μυαλά είναι πάνω από το κεφάλι! Νεαροί δεν υπολογίζουν πως αυτό που κάνουν είναι επικίνδυνο για την ίδια τους την ζωή!!!

https://www.facebook.com/video.php?v=390472017777196&fref=nf