Σε πολλές χώρες το νερό είναι άφθονο σε άλλες… ελάχιστο έως καθόλου!!!

xom

Όταν ένα σοβαρό θέμα γίνεται… αστείο και… πλάκα!!! Σε πολλές χώρες το νερό είναι άφθονο σε άλλες… ελάχιστο έως καθόλου!!!

xom2

xom3